UPFR

Uniunia Producătorilor de Fonograme din Romania

Controlul si gestiunea reproducerii pieselor muzicale in scop comercial

La cererea Uniunii Producatorilor de Fonograme din Romania (UPFR), s-a constituit o comisie pentru negocierea metodologiei privind reproducerea fonogramelor

publicate in scop comercial, destinate exclusiv comunicarii publice in scop ambiental si lucrativ. Comisia a fost alcatuita din reprezentanti ai UPFR, ai Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc, ai Federatiei Industriei Hoteliere din Romania, ai Asociatiei DJ-ilor Profesionisti din Romania, ai Societatii Comerciale SPLENDID SERVICES S.R.L., ai Societatii Comerciale PRINSART S.R.L. si ai Societatii Comerciale SOUND&DECOR PARTY S.R.L.

Conform decizei luate de comisie, utilizatorii, persoane fizice autorizate sau juridice, care reproduc fonograme (piese muzicale, in inteles larg) publicate in scop comercial sau reproduceri ale acestora in scopul comunicarii publice au obligatia sa obtina din partea organismului de gestiune colectiva a drepturilor conexe ale

producatorilor de fonograme (Uniunea Producatorilor de Fonograme din Romania) o licenta neexclusiva in schimbul unei remuneratii. Persoana juridica se considera licentiata

exclusiv pentru activitatea angajatilor sai. Licenta neexclusiva este personala si nu poate fi cesionata unui tert. Reproducerea este destinata exclusiv comunicarii publice a fonogramelor in scop ambiental sau lucrativ. Remuneratia mentionata se constituie intr-o suma forfetara de 1.200 lei/an, indiferent de numarul fonogramelor reproduse din repertoriul organismului de gestiune colectiva al producatorilor de fonograme, si va fi indexata anual, tinandu-se cont de indicele de inflatie. La aceasta suma se adauga TVA.

Comunicarea publica a fonogramelor reproduse de catre utilizatori se poate face exclusiv in spatiile pentru care s-a obtinut licenta neexclusiva pentru utilizarea fonogramelor in scop ambiental si/sau lucrativ si pentru care s-a achitat remuneratia aferenta. Totodata, detinatorul cu orice titlu al spatiului in care are loc comunicarea publica trebuie sa se asigure ca utilizatorii (DJ-ii) care nu sunt angajati ai locatiei respective detin licenta neexclusiva pentru reproducerea acestora. Utilizarea in spatii publice a fonogramelor reproduse, in lipsa licentei neexclusive privind pachetul de fonograme obtinute din partea organismului de gestiune colectiva al producatorilor de fonograme, atrage aplicarea sanctiunilor prevazute de lege. Licentierea reproducerii fonogramelor se solicita de catre utilizator anual, inainte de inceperea activitatii, initial in baza unei liste provizorii de fonograme, ce va cuprinde mentiunile referitoare la titlul fonogramei, artist interpret / formatie, producator / coproducator, anul primei publicari, tara si numarul de catalog, depusa la sediul organismului de gestiune colectiva, urmand ca pe parcursul sau la sfarsitul anului in curs sa fie declarata lista completa a fonogramelor reproduse cu aceleasi mentiuni in format electronic, cu o adresa de inaintare semnata si stampilata de reprezentantul legal. Reproducerea fonogramelor se poate face pe orice tip de suport, precizat la obtinerea licentei, si este interzisa distribuirea cu titlu oneros sau gratuit a suporturilor pe care a fost reprodus pachetul de fonograme.

Reproducerea unui pachet de fonograme in scopul comercializarii aparaturii audio (tonomate, MP3, karaoke etc.) prevazute cu pachet de fonograme se poate face numai in urma obtinerii licentei neexclusive din partea organismului de gestiune colectiva a drepturilor conexe al producatorilor de fonograme, in schimbul unei remuneratii.

Remuneratia este stabilita conform tabelului urmator si va fi indexata anual, tinandu-se cont de indicele de inflatie:

Modalitate de control

UPFR poate numi unul sau doi delegati pentru monitorizarea utilizarii fonogramelor reproduse in scop ambiental ori lucrativ, avand acces liber in spatiile inchise sau deschise unde se realizeaza comunicarea publica, in baza legitimatiilor emise de organismul de gestiune colectiva sau a altor documente doveditoare (delegatie), putand utiliza echipamente de inregistrare audio si/sau video portabile.

Remuneratiile stabilite se pot modifica anual, incepand cu prima luna a anului urmator, de catre UPFR, pe baza indicelui de inflatie stabilit la nivel national. Aceste modificari se depun la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, urmand a fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, iar modificarile devin efective incepand cu luna urmatoare publicarii. Intrucat aceasta metodologie este neclara, atat in privinta procedurii de obtinere a licentei, cat si in privinta persoanelor fizice autorizate / persoanelor juridice care reproduc fonograme, se impun unele precizari:

* organismul de gestiune colectiva a drepturilor conexe al producatorilor de fonograme este Uniunea Producatorilor de Fonograme din Romania – UPFR, cu sediul in Bd. Nicolae Titulescu nr. 88 B, Sector 1, Bucuresti, telefon: 021-222.20.45; 222.20.46; 222.20.47; 222.20.48; acesta este si organismul care acorda licenta neexclusiva si colecteaza aceste remuneratii;

* cei care reproduc fonograme sunt persoanele juridice / persoanele fizice autorizate (DJ-i), acestea fiind obligate sa obtina licenta neexclusiva si sa plateasca remuneratia pentru reproducerea fonogramelor pentru comunicarea publica in scop ambiental sau lucrativ.

* comunicarea publica a fonogramelor se va face intr-un spatiu care a obtinut o licenta in acest scop, licenta obtinuta in conditiile unei alte metodologii, tot de la UPFR. Detinatorul unui astfel de spatiu in care are loc comunicarea publica este obligat sa verifice si va interzice accesul utilizatorilor (DJ-ilor) care nu detin licenta neexclusiva pentru reproducerea acestora. (Intre utilizator si proprietarul spatiului se incheie un contract pentru difuzarea pieselor muzicale.)

* in cazul in care comunicarea publica se face intr-un spatiu cu licenta, de catre un DJ angajat al persoanei juridice care detine acest spatiu, atunci aceasta trebuie sa obtina si licenta pentru reproducerea fonogramelor.